100% zaļa enerģija

Mūsu produktu ražošanā tiek izmantota 100% zaļa enerģija. 

Mayeri prioritāte ir vides drošība, patērētāji un darbinieki tādēļ mēs pastāvīgi strādājam un ieguldām, lai pilnveidotu un attīstītu gan ražošanas procesu, gan produktus.

No 2017.gada novembra Mayeri rūpnīca izmanto 100% atjaunojamo enerģiju, un var teikt, ka uzņēmuma produkti ir ražoti, izmantojot tikai zaļo enerģiju.
Siltumenerģija ir bioenerģija, ko ražo katlu mājā, kura tika uzbūvēta 2014. gadā. Katlu māju kurina ar kokskaidām, kas iegūtas no vietējiem uzņēmumiem. Salīdzinot ar fosilo kurināmo, bioenerģijas izmantošana ievērojami samazina CO2 emisijas, jo, izmantojot bioenerģiju, CO2 emisijas tiek uzskatītas par neeksistējošām.
Elektroenerģiju piegādā 2017. gadā izveidots 200kW saules paneļu parks 1 ha platībā ar 80 saules paneļiem, kas pilnībā aptver uzņēmuma vispārējo elektroenerģijas nepieciešamību.
Rūpnīcā ir atkritumu uzglabātava – ražošanā radušos atkritumus pēc iespējas vairāk šķiro un vai nu saspiež vai pārstrādā otreizējai izmantošanai, lai samazinātu transportēšanu.
PET materiālu pudeles rūpnīcā ražojam paši, lai samazinātu transporta radīto vides piesārņojumu. Mēs arī izmantojam uzpildīšanas iepakojumus, lai samazinātu izlietoto iepakojumu nonākšanu vidē. Cik iespējams, Mayeri dod priekšroku iepakojumam, kas izgatavots no pārstrādātiem materiāliem. Piemēram, kartona kārbas veļas pulveriem tiek pilnībā izgatavotas no pārstrādātiem materiāliem.

Liela daļa produktu  atbilst ES ekomarķējuma un Ziemeļvalstu gulbja ekomarķējuma kritērijiem un tiem ir attiecīgi sertifikāti.