Ekoloģiski tīrīšanas līdzekļi.

Eko sadzīves ķīmija - kas tas ir? 

Mūsdienās arvien vairāk cilvēku pievēršas zaļajam dzīvesveidam. Daļai cilvēku tas jau ir kļuvis par ikdienu, kamēr citi domā vai ir gatavi mainīt savus ikdienas ieradumus. Zaļais dzīvesveids nozīmē pievērst lielāku uzmanību ikdienā lietotajām un patērētajām lietām un kādu ietekmi tās atstāj uz vidi un attiecīgi izvēlēties tās preces un pakalpojumus, kas ir ar maksimāli mazāku negatīvo ietekmi.

Neviena mājsaimniecība nevar iztikt bez sadzīves ķīmijas – trauku mazgājamiem līdzekļiem, veļas mazgāšanas līdzekļiem, kā arī specifiskākiem tīrīšanas darbiem mājoklī. Mūsu produktu klāstā ir arī eko sadzīves ķīmija.

Ko Jūs iegūsiet izvēloties šos produktus:
- Eko sadzīves ķīmija ir tikpat efektīva kā parastie produkti.  
- Ekomarķējumu piešķir un kontrolē neatkarīga trešā persona un produktiem ir jāatbilst vispārīgi normatīvajos aktos noteiktajām normām.
- Eko sadzīves ķīmijai ir daudz mazāka negatīvā ietekme uz cilvēku un apkārtējo vidi.
- Salīdzinot ar parastjiem produktiem, sadzīves ķīmija ar ekomarķējumu satur vielas, kas labak šķīst ūdenī un sadalās, tādā veidā neradot apdraudējumu videi. Produktu ražošanā ir ierobežots  bīstamo vielu patēriņš un šīs vielas nav gala produktā. Mūsu rūpnīca ražošanas procesā izmanto 100% zaļo enerģiju, kas nodrošina ļoti minimālu piesārņojuma veidošanos ražošanas procesā.   
Patērētājam to garantē uz produkta iepakojuma atrodamais ekomarķējums. Mūsu produkti ir sertificēti ar Ekopuķīte un Ziemeļu gulbis ekomarķējumiem:

Ekopuķīte
Mērķis - samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.
Nosacījumi, lai iegūtu šo marķējumu - Produkta atbilstību prasībām veic ES dalībvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni.
Augstas prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā. Augstas prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu produkta dzīves ciklā.

Ziemeļu gulbis
Mērķs - samazināt kaitējumu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā. Prasību izstrādē piedalās eksperti, ražotāji, nevalstiskās organizācijas, organizējot arī sabiedrisko apsriešanu. Atbilstības kritēriji noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.
Nosacījumi ir līdzīgi kā Ekopuķitei - produkta atbilstību prasībām veic attiecīgās Ziemeļvalsts kompetentā iestāde, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī testējot produktus un auditoram apmeklējot ražotni. Prasības attiecībā uz CO2 un citu siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamo resursu izmantošanu: augstas visā produkta dzīves ciklā. Prasības kaitīgu ķīmisko vielu ierobežošanai: augstas gan attiecībā uz to saturu produktos, gan visā produkta dzīves ciklā.


Tādēļ varam droši teikt, ka mūsu produkti ir cilvēkam un apkārtējai videi draudzīgi. Jo, lai iegūtu šos abus ekomarķējumus, mūsu produkti ir pārbaudīti divas reizes neatkarīgu ekspertu uzraudzībā.